İlgililerin dikkatine,

Firmamızda 6698 Sayılı KVKK ve diğer kanunlara göre şirketimizde toplanan kişisel veriler :

Firmamızda uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içinde tanımlanan periyotlarda güncellenecektir.

Kanunlara ve dürüstlük kurallarına (4,5,6, Maddeler) titizlikle uyularak işlenecektir.

Maddenin 2. Fıkrasının f bendi gereğince kişisel veri işlemelerinde şirketin meşru menfaatleri ve ilgili kişinin menfaatleri söz konusu olduğunda veri sorumlusunun talimatlarına uygun davranılacaktır.

Kişisel veriler 6698 Sayılı kanunun 8 ve 9. Maddelerine hassasiyetle uyularak aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin şirketimizce alınan tüm teknik ve idari tedbirlere titizlikle uyulacak, her hangi olumsuz tespitte veri sorumlusuna en kısa sürede durum bildirilecektir.

İlgili kişinin kanunlara göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talepleri derhal yerine getirilecektir. Bu konuda kanuni koruma süreleri gözetilecektir.

f. Kişisel verilerin işlenmesi, yok edilmesi, silinmesi, paylaşılması, aktarılması, anonim hale getirilmesi, güncellenmesi, test ve denetimleri ve sonuçları hülasa bu kanun kapsamında yapılan her türlü işlem, ile ilgili yazılı, görsel ve elektronik veriler titizlikle korunup saklanacak, paylaşılmayacaktır.